Pomoc pieniężna na kursy dla firm


Potwierdzamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Dolnoslaski Program Regionalny” do weryfikacyjnego etapu zaakceptowano niżej wymienione granty:

 • stworzenie elektronicznej bazy referencyjnych obrazów diagnostycznych z opisami medycznymi oraz zdalnego archiwum medycznych obrazów radiologicznych – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie nowej platformy e-learningowej eMEDed dedykowanej dla środowiska medycznego – szkolenia z kreatywności
 • Szkolenia Dla Przedstawicieli W Łodzi – treningi sprzedażowe
 • zbudowanie platformy umożliwiającej świadczenie e-usługi bezobsługowego monitoringu wizyjnego – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie platformy współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami przy wykorzystaniu rozwiązania do organizacji e-aukcji i e-przetargów – treningi z przywództwa
 • wypracowanie serwisu monitorowania wizerunku marek w mediach mobilnych – warsztaty zamkniete
 • stworzenie unikalnego osystemowania online ProjectThunder umożliwiającego zarządzanie przebiegiem systemów produkcyjnych – szkolenia pracownicze
 • zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania – szkolenia handlowe
 • zoptymalizowanie udziału sprzedaży importowej poprzez intensywne pozyskiwanie klientów – szkolenia z konfliktów
 • „sporządzenie metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie” – treningi menedżerskie
 • weryfikacja procesów biznesowych dzięki wdrożeniu systemu B2B w firmie Insoft Consulting Sp z oo – szkolenia z konfliktów
 • Bio na Eko Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw – treningi pracownicze
 • Budowa i produkcja modernizacyjnej turbiny hydroenergetycznej z opcją aeracji PKWiU 2433 – szkolenia z asertywności
 • Budowa sieci dystrybucyjnej firmy poprzez modyfikację istniejącego modelu informatycznego umożliwiającą wykorzystanie funkcji B2B – szkolenia handlowe
 • Dywersyfikacja działalności Firmy poprzez opracowanie i uruchomienie Zielonej Linii Produktów 245132 – 5000 – szkolenia z delegowania
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie modernizacyjnej linii do wytwarzania szczotek w całości z surowców wtórnych i podlegających w całości recyklingowi – szkolenia z zarządzania projektem
 • multimedialna platforma nauki języków obcych – mobilna Szkoła Językowa – treningi biznesowe