Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr ZWA/44 7 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania środków z Europejskiego Programu Pomocowego

Harmonogram debata w czasie spotkania obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Analiza efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Rzeszowie
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant zostany omówiony pod kątem wpływu w następujących dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa winogron
 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: proszowicki oraz koszaliński

  Upoważnieni beneficjenci to: Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia „PROAMED” Sp. z o.o., Fabryka Maszyn Włókienniczych „Polmatex-Wolma” S.A., Logistyka medyczna Logmed, Telewizja Kablowa DAMI Sp. z o.o. , STELLA Zakład Instalatorstwa Teleelektrycznego , „IZOTECH” Usługi Budowlane Szulwic Diter, 2KMM , Controlling & Telco Consulting Alicja Kaleńska-Klimczak , Jan Zasada Biuro Ekonomiczno – Handlowe, NEX , Semicon Sp.z.o.o., Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Elmad , Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Władysław Zawadzki, Katarzyna Zawadzka prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Zawmet

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.