Decyzje – szkolenia z myślenia strategicznego – Training Institute

Ranking zgłoszonych aplikacji w ramach dofinansowań Amerykańskiego Grantu Akademickiego:

  • A0/D/LUBELSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie unikatowej technologii produkcji bezpiecznych kaloszy z tworzywa EVA , GIANLUCA BARBIRATO SAPRO SYSTEM, . Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Kudła. Zalecane w spółce Brainstorm
  • AH5/S/OPOLSKIE-, wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowej – systemu MetaModel do zarządzania bazami danych, „PROINTEGRA” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji ogłoszono subwencję na gry strategiczne. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje dobra firma szkoleniowa Progress Project .
  • 5/X/LUBELSKIE-, Innowacyjne rozwiązania linii technologicznej do produkcji łączników meblowych – lamelek., SOLiD PAWEŁ PASIERB, Dla tego wniosku zaakceptowano środki na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Certes
  • B7/R/PODKARPACKIE-, Innowacyjny sposób profilaktyki, leczenia i zapobiegania chorobom urologicznym i gastroenterologicznym w obrębie jednej placówki zdrowia – Szpital Specjalistyczny w Piekarach Śląskich, „MEDYCZNE CENTRUM UROLOGII” SP Z O.O., Dla tego aplikacji ogłoszono finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Jacek Batko. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Mindlab
  • 1/Z/LUBELSKIE-, Podniesienie jakości świadczonych i przystosowanie do potrzeb nowych usług stomatologicznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu diagnostyczno-leczniczego, STOMATOLOGIA – ¬KRZEMIEŃ MARIA SZKARADEK, Dla tego aplikacji przyznano finansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Kudła. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Schenk Institute
  • F0/J/PODLASKIE-, Modularny proces produkcyjno-wdrożeniowy w zastosowaniu dla innowacyjnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych, rynku reklamy outdoorowej z funkcjonalnością QRC., BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O., Dla tego aplikacji zatwierdzono dofinansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Skała. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Avenhansen
  • 0/F/PODKARPACKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie i komercjalizacja innowacyjnej linii do diagnozowania bezpieczeństwa pojazdów CERTUS w kraju i za granicą, W.S.O.P. SP Z O.O., Dla tego aplikacji zaakceptowano finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Kudła. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Progress project
  • A0/R/ŁÓDZKIE-, Unikalna mobilna usługa polegająca na segregacji i produkcji kruszyw w oparciu o recycling odpadów betonowych żelbetowych w miejscu ich wytworzenia z wykorzystaniem mobilnego systemu segregacji, WSZOŁA ZDZISŁAW Firma Handlowa „TRANSBUD – WULKAN”, Dla tego projektu ogłoszono dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Andrzej Herra. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Schenk Institute