Powiadomienie – weryfikacja – Szkoła Trenerów

Zawiadomienie – test – Szkoła TrenerówZ dniem dzisiejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Akademia Instruktorów Przywództwa:

Rolą kandydata w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych członków jednej z niżej wymienionych organizacji NGO, a potem zorganizowanie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych problemów.

Pierwszym zadaniem jest blog seminaryjny szkolenia z komunikacji w zespole

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA DODATKOWO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Doskonalenie jakości usług z elementami badania satysfakcji klienta
 • Sztuka zarządzania emocjami
 • Coaching – kompleksowy program przygotowujący do pełnienia roli coacha w firmie
 • Zarządzanie strategiczne: budowanie strategii i oglądanie własnej organizacji z wielu perspektyw


  ZESTAWIENIE JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AKTYWNI”
 • STOWARZYSZENIE KLUB ŚLĄSKICH AMAZONEK
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WILAMOWICACH
 • FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA W WARSZAWIE
 • OPOLSKIE FORUM ORGANIZACJI SOCJALNYCH
 • FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ „FALA”
 • STRZEGOMSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET „OPOKA”
 • FUNDACJA POLSKIE GNIAZDO
 • FUNDACJA „PEDAGOGIUM”
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W DZIAŁDOWIE
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WIDOK” SP 51
 • STOWARZYSZENIE „PIAST” NA RZECZ AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA
 • INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ – SPOTKAJMY SIĘ…
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADOMSKIEJ FARY
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MOŚCISK I KRESÓW WSCHODNICH