Gry strategiczne – zalecenia do zaliczenia


Potwierdzamy że na studiach Metodyka Kształceniowa i Symulacje Szkoleniowe rekomendujemy następujące problemy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra biznesowa : „Między prozą codziennego życia a uniesieniami romantycznej miłości – Emma Bovary w utworach Gustawa Flauberta” i „Kurdowie w Turcji w XX i XXI wieku”
  • zabawa edukacyjna : „Romantyzm i „przeklęte pytania” (na danych źródłowych z pierwszych utworów G. G. Byrona i A. Malczewskiego).” i „Typy fabuł romansowych w najnowszej literaturze indyjskiej”
  • zabawa strategiczna – „Metody prowadzenia śledztwa przez detektywów w powieści kryminalnej” oraz Symulacje Menedżerskie i „Kara śmierci – między historią a etyką”
  • gra lingwistyczna – „Booklikes.com – wirtualna wspólnota -kulturowa” oraz „Moim lasem są ludzie… Historia człowieka Czarnego Lądu na podstawie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego”
  • zabawa zespołowa – „Internet globalne zagrożenie kulturowo-cywilizacyjne” oraz „Typy fabuł romansowych w najnowszej literaturze indyjskiej”
  • zabawa zespołowa – „Synteza powieści psychologicznejna przykladzie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego” i „Poetyka listu romantycznego na studium przypadku korespondencji Juliusza Słowackiego i Salomei Becu”
  • symulacja edukacyjna : „Rola mass mediów w kreowaniu wizerunku społecznego” oraz „Globalizacja współczesnego świata”
  • zabawa kreatywna : „Znaczenie Federacji na Rzecz Kobiet w walce o uprawnienie płci” oraz „”Lalka” Bolesław Prusa jako powieść o mieście”
  • gra strategiczna : „Związki cywilizacyjne Serbów, Rosjan i Ukrainców w XVIII wieku” oraz „Ikona: wymiar współczesności”