Dofinansowanie na warsztaty dla firm


Potwierdzamy że w ramach funduszu unijnego „Świętokrzyski Program Regionalny” do weryfikacyjnego etapu dopuszczono tu wymienione aplikacje:

 • stworzenie mobilnej platformy do procesowania wnętrz pomieszczeń – szkolenia HR
 • stworzenie mobilnej wyszukiwarki i bazy zawodowych fotografów i profesjonalnych zdjęć – szkolenia interpersonalne
 • Wykłady Sprzedaż – treningi z obslugi klienta
 • zbudowanie dwudziestopierwszowiecznej platformy B2B dla Pulsar Mobile Sp z oo i partnerów – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie portalu zdalnego SEQ (Ships Equipment) dla branży wyposażenia okrętowego – szkolenia firmowe
 • wypracowanie portalu z kompleksowym zestawem e-usług dla branży fryzjerskiej – treningi miekkie
 • stworzenie wirtualnego serwisu o dostępności i rezerwacji apartamentów prywatnych w miastach i kurortach – szkolenia z zarządzania czasem
 • wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa Globema poprzez realizację badań przemysłowych oraz rozwojowychPKWiU-722212 – warsztaty zamkniete
 • wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii – treningi z komunikacji
 • analiza największego progresywnego portalu aukcyjnego w Polsce – szkolenia z komunikacji
 • kontrola procesów biznesowych w Alglob Sp z oo poprzez uruchomienie systemu informatycznego B2B klasy ERP – szkolenia z konfliktów
 • Badania nad podłożem molekularnym i próba genetycznej klasyfikacji pacjentów z objawami spastycznej paraplegii – warsztaty miekkie
 • Branding szansą na wzmocnienie konkurencyjności eksportowej polskich owoców i warzyw – treningi z zarządzania czasem
 • Całościowa zmiana procesu produkcyjnego fundamentów betonowych wynikająca z ochrony wzoru przemysłowego – treningi z przywództwa
 • Doradztwo dla Małkowski – Martech Sp z oo w drodze na rynek New Connect – treningi ze stresu
 • Działanie61Paszport do eksportu – szansą na wzmocnienie strategii działania firmy CEPR na arenie międzynarodowej – treningi biznesowe
 • cyfrowy proces wspomagania transakcji dla rynku motoryzacyjnego – szkolenia interpersonalne