Scenki menedżerskie – wytyczne do zaliczenia


Zawiadamiamy iż na programie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Umiejętnościowe proponuje się poniższe zagadnienia do zaliczenia:

  • symulacja edukacyjna – „Narodziny Kościołów narodowych w Serbii, Bułgarii i Macedonii” i „Dzieje psychiatrii w Wielkopolsce na studium przypadku funkcjonowania szpitala Dziekanka w Gnieźnie”
  • zabawa kreatywna – „Porównanie warunków pobytu kuracjuszy w Uzdrowisku Nałeczów i w Uzdrowisku Ciechocinek” oraz „Sowieckie deportacje i eksterminacje ludmości polskiej w latach 1940-1941”
  • gra lingwistyczna – „Od portretu do ikony. Początki sztuki sakralnej” i Symulacje Menedżerskie i „Święta na tle kultury Polski i Macedonii”
  • symulacja lingwistyczna – „You Tube jako nowe zjawisko agresji. Medioznawcze formy zjawiska” i „Przyczyny wypadków narciarskich na terenie Bieszczadzkiej Grupy GOPR w latach 2004/2005-2008/2009”
  • zabawa słownikowa : „Facebook jako narzędzie marketingu społecznościowego firm” i „Dziecko wobec zła i cierpienia w serii powieści o Harrym Poterze”
  • symulacja decyzyjna – „Kampania wyborcza w mediach lokalnych na studium przypadku wyborów prezydenckich w Gnieźnie w 2010 r.” i „Temperatura powietrza w Łebie w aspekcie rekreacji (1966-1998)”
  • zabawa komunikacyjna – „Wizerunek wiejskiego dziecka w polskiej literaturze doby pozywityzmu poprzez pryzmat haseł pracy organicznej i pracy u podstaw ” oraz „Strategia reklamowa rodzinnej firmy usługowej”
  • symulacja lingwistyczna : „Narkomania w aspekcie społeczno-prawnym” oraz „Mistyka gór w katolicyźmie polskim”
  • gra biznesowa – „Stereotyp Szwecji i Szweda w najnowszej literaturze polskiej” i „Obraz kobiety w polskim serialu telewizyjnym na przykldzie serialu „Na wspólnej””