Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr OSU/19 9 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Panatlantyckiego Priorytetu Wyrównawczego

Plan debata podczas spotkania obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Badanie ocen i opinii wnioskodawców działania 2.1 SPO WKP
 • Audyt jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie
 • Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja przypraw
 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • Handel energią elektryczną
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: hrubieszowski oraz legionowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego w Radkowie Sp. z o.o., TRANSBUD-KRAKÓW S.A. , ZELMER S.A., ATAK.Z Tomasz Zawodniak, Zakład Eksploatacji Sieci Telewizji Kablowej CATV Krapkowice Ewa Starzyńska, Telewizja Kablowa „CHOPIN” Bogdan Łaga, Dariusz Schmidtke Sp. Jawna , 12M , Fabryka Aparatury Rengenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM S.A., GP Inter-Solutions w orgaznizacji, Krystian Klementowicz Krystian Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, SZWEDO GROUP Spółka Cywilna Leszek Szwedo Elżbieta Poźniak, Werner Janikowo , BarterOnline.pl , BVS Show Lighting, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe POMEL Spółka z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.