Adres

Training Skowalska
Dobrzańskiego 7, 20-262 Lublin
Tel. 188-228-622
e-mail office5@mail.biz