Jakimi metodami bada się zawodowe kompetencje pracowników.

Różne firmy i przedsiębiorstwa mogą przyjmować różne kryteria jeśli będzie chodzić o dokonywanie ocen zatrudnionych ludzi. Kryteria te często się opierają raczej na sympatiach i relacjach, niż na rzeczywistej weryfikacji czyiś umiejętności. W innych przypadkach z kolei stosuje się narzędzia i techniki, których zadaniem jest zmierzenie precyzyjnie wszystko, co będzie się wiązać z wykonywaniem obowiązków przez daną osobę.

W chwili obecnej rosnącym zainteresowaniem zaczynają się cieszyć różnego rodzaju narzędzia do oceniania kompetencji zawodowych. Wykorzystywane są one zarówno przy zatrudnianiu ludzi do pracy, żeby sprawdzić ich przydatność dla firmy, ale również przy ocenach okresowych już pracujących. Do takich ocen bierze się przede wszystkim wiedzę oraz umiejętności, ale w połączeniu zaangażowaniem i sposobem zachowania.

Spośród dużej ilości oferowanych metod wyróżnia się szczególnie Assessment/Development Center, uznawana aktualnie za najbardziej skuteczną w tym względzie. Po statystykach można zobaczyć, że skuteczność jej może nawet sięgać 76%, daje to to poziom, do którego pozostałe metody nawet nie będą się zbliżać. Rzecz jasna należy ją w odpowiedni sposób wykorzystać, gdyż jedynie wtedy proces będzie miał zakładaną efektywność.

Grupa międzynarodowych specjalistów opracowała w ostatnim czasie szczegółowe wytyczne, które dotyczą przebiegu całości badań. Wskazują przy tym na kilka ważnych obszarów, które należy brać pod uwagę przy wykonywaniu ocen pracowniczych, a pominięcie których może się przyczynić do błędnych wniosków.

Po pierwsze bardzo ważną rolę odgrywa tutaj należycie wykonana analiza miejsca pracy. Powinna być ona przeprowadzona tak, żeby umożliwić wyznaczenie wskaźników efektywności i kompetencji. Stanowi to bardzo ważny punkt, gdyż zależeć od niego będą dalsze zadania, które zostaną wręczone pracownikowi.

Bardzo ważne jest także zastosowanie wielu rozmaitych metod, przy pomocy których da się wszechstronnie oceniać oraz badać zakres kompetencji. Przeprowadzana analiza powinna zawierać przynajmniej jedną symulację związaną ze wskaźnikami efektywności jeżeli będzie chodzić o określone stanowisko pracy. Wśród najczęściej stosowanych można wymienić odgrywanie roli, prezentacje, koszyk zadań oraz dyskusje grupowe.