Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją programu nr URM/55 3 8 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Luksemburskiego Priorytetu Spójności

Agenda debata w czasie konferencji przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Ocena sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sala konferencyjna Wykłady w Częstochowie
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Akademia PARP
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Jelenia Góra oraz lęborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „SZKLANY ŚWIAT BOMBKI”, Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego Dwikozy S.A., PHU Andrzej Kolis Montaz samochodowych instalacji gazowych, Moder Electro, Telewizja Kablowa VEGA Sp. z o.o. , „ISOLUTIONS” Krzysztof Jaciw, Paweł Szewczyk Spółka Jawna, AG BUSINESS SOLUTIONS , Euro-Centrum , Kirchhoff Polska Sp. z o.o., LEARNPLACE.PL , SpTelek Sp. z o.o., Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., KANLAN Karol Kaniewski, Zakład Kamieniarski Izabela Kubiak, Admet Spółka z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.