<!–more–>Najróżniejsze gry terenowe są coraz bardziej popularne pośród różnego rodzaju firm. Kadra zarządzająca widzi bowiem duże zalety, jakie odnieść można po zorganizowaniu czegoś takiego. Dobrze przeprowadzona gra potrafi polepszyć pracownicze relacje, a oprócz tego rozszerzyć kompetencje tak bardzo przydatne w wielu zawodach.
<br>
Jakiś czas temu z ogromnym rozmachem zorganizowana została przez znany koncern farmaceutyczny gra szkoleniowa dla pracowników, którą wielu uznało za największą w naszym kraju. Mieli bowiem okazję w niej uczestniczyć wszyscy bez wyjątku zatrudnieni, co w sumie dało 450 osób. Dodatkowo całość była pod opieką prawie czterdziestu trenerów, którzy odpowiedzialni byli za organizację zajęć z zespołami graczy.
<br>
Pewną część z tego trenerskiego zespołu stanowiła ekipa z firmy wszystko organizującej, lecz zdecydowaną większość kadra z farmaceutycznej firmy. Przybyli oni nieco wcześniej do hotelu, w którym wszystko się odbywało, i odbyli tam krótkie szkolenie. Przez to bez większych problemów dali sobie radę z pracą z poszczególnymi grupami.
<br>
Jednym z pierwszoplanowych trenerów był Prezes firmy, który w życiu prywatnym jest doświadczonym alpinistą. Zdecydował się on wykorzystać swoją pasję i zainteresowania do tego, żeby w oparciu o górską wyprawę dostarczyć pozostałym słuchaczom sporo przydatnej wiedzy w zakresie zarządzania zespołem, motywowania i rozwiązywania konfliktów. Tym samym nawiązał on do tematyki zespołowej pracy, tak istotnej w praktycznie każdej firmie.
<br>
W czasie pobytu na szkoleniu uczestników podzielono na 25 drużyn, jakie przez przez kilkanaście godzin realizowały zaplanowane cele. Główny element gry stanowiły półgodzinne eksperymenty społeczne, czyli nietypowe, wymagające nieszablonowego podejścia zadania, w jakich członkowie drużyn powinni się wykazać zaufaniem, kreatywnością i zaufaniem.
<br>
Wszystkie eksperymenty kończone były przekazaniem grupie odpowiednich kart, z jakimi ta miała się dokładnie zaznajomić. W czasie analizowania wspomnianych kart tak naprawdę uczestnicy weryfikowali swoje poczynania nawiązaniu do pięciu najważniejszych kompetencji, co pozwalało im na odniesienie się do swojej codziennej pracy.