Ćwiczenia integracyjne – zagadnienia do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy że na programie Trening Interpersonalny i Symulacje Doświadczalne proponuje się tu przedstawione problemy do superwizji końcowej:

  • symulacja słownikowa : „Nowy Jork w obiektywie” oraz „Słownik gwary przestępczej”
  • zabawa słownikowa – „Poezja białoruska w antologiach polskich po 1989 r.” i „Współczesna rola mediów katolickich w Polsce. Wpływ mediów katolickich na wiare i poglądy ich odbiorców”
  • symulacja językowa – „Między kobietą wampiryczną a femme fatale. Obraz kobiety w literaturze XVII i XIX wieku” oraz Gry Strategiczne i „Cmentarz żydowski w Warcie nad Wartą. Współistnienie kultur, zagłada, pamięć”
  • symulacja menedżerska – „Prezentacja multimedialna w komunikowaniu społecznym” oraz „Warunki klimatyczne Sudetów”
  • zabawa edukacyjna – „Idea współczesnego feminizmu w twórczości Olgi Tokarczuk” oraz „Polska i Europa w eseistyce Czesława Miłosza”
  • gra lingwistyczna – „Media jako czwarta władza” oraz „Gnieźnieńskie szyldy sklepowe a ustawa o języku polskim”
  • symulacja słownikowa – „Friedricha Wilhelma Murnaua i Wernera Herzoga dwie opowieści o Nosferatu” oraz „Laserowe barwienie metali”
  • gra kreatywna : „Wplyw Karpat na warunki pogodowe terenów przyległych (Polska i Słowacja)” oraz „Kreacja wizerunku polityka”
  • gra biznesowa : „Strategia reklamowa firmy produkującej meble dla dzieci” i „Bułgarskie fascynacje Polaków na przestrzeni wieków”