Symulacje strategiczne – wytyczne do pracy magisterskiej


Ogłaszamy iż na studiach Organizacja Szkoleń i Symulacje Doświadczalne akceptujemy następujące zagadnienia do egzaminu:

  • zabawa komunikacyjna : „Chwyty perswazyjne stosowane w handlu” i „Strategia kłamstwa – zastosowanie w miejscu pracy”
  • zabawa decyzyjna : „Wielkopolanki w życiu społecznym i narodowym w opiniach polskiej prasy regionalnej 1890-1914” oraz „Obraz średniowiecznej inkwizycji w powieści Umberto Eco „Imię róży””
  • zabawa zespołowa – „Funkcjonalność komunikacyjna portalu Wirtualna Polska” oraz Licencjonowane Symulacje oraz „Konflikt kosowski i jego dzisiejsze odbicie społeczno-kulturowe oblicze ”
  • zabawa biznesowa – „Polsko-niemiecka problematyka na łamach „Polityki”” oraz „Konkursy Chopinowskie w polskich i rosyjskojęzycznych czasopismach”
  • zabawa lingwistyczna : „Adam Mickiewicz: drogi życia- drogi twórczości (1798-1834)” i „Rada Państw Morza Bałtyckiego”
  • gra kreatywna – „Unia Europejska i jej polityka w walce z terroryzmem” i „Polityka religijna Konstantyna Wielkiego”
  • zabawa zespołowa – „Świat jest teatrem, aktorami ludzie czyli medialny ekshibiocjanizm jako spektlakt jednego aktora” oraz „Dwa filmowe obrazy związku Fryderyka Chopina i George Sand: „Błękitna nuta Andrzeja” Żuławskiego oraz „Chopin. Pragnienie Miłości” Jerzego Antczaka”
  • gra decyzyjna : „Język Shreka” i „Jak media oddziaływują na rozwój agresji u młodzieży”
  • zabawa lingwistyczna : „Emancypacja kobiet w prasie poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku” i „Pomarańczowa Alternatywa : kultura alternatywna w Polsce w latach osiemdziesiątych”