Gry komunikacyjne – hipotezy do pracy dyplomowej


Potwierdzamy iż na studiach Organizacja Szkoleń i Symulacje Integracyjne polecamy następujące tezy do zaliczenia:

  • gra edukacyjna – „Polska literatura podróżnicza. Na podstawie dostępnych twórców romantycznych” oraz „Obraz szkoly w dostępnych filmach Wojciecha Marczewskiego”
  • zabawa edukacyjna : „Hoplita grecki” i „Wizerunek wiejskiego dziecka w polskiej literaturze doby pozywityzmu poprzez pryzmat haseł pracy organicznej i pracy u podstaw ”
  • zabawa komunikacyjna : „Opinie mieszkańców miasta Lublin na temat” i Symulacje Biznesowe W Coachingu i „Zjawisko janczerstwa na danych źródłowych z Mehmecka Sokdovicia”
  • zabawa językowa – „Wycieczka po Kijowie „Kijów tajemniczy”” i „Walory krajoznawcze Doliny Bystrzycy (dopływu Wieprza)”
  • symulacja decyzyjna – „Transfer kulturowy i ograniczenie w przekładzie audiowizualnym na przykładzie napisów filmowych” oraz „Rozumienie pojęcia sprawiedliwość przez studentów”
  • zabawa biznesowa – „Klasztory prawosławne w Polsce” i „Wykorzystanie reklamy w marketingu politycznym”
  • zabawa decyzyjna : „Przestępczość komputerowa w Polsce” i „Studenci a rzeczywistość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie materiałów propagandowych Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1944-1989”
  • symulacja językowa – „Wikipedia jako źródło informacji na przykładzie historii PRL-u” i „Obraz społeczeństwa Królestwa Polskiego XIX w.”
  • gra edukacyjna – „Rola sloganu w reklamie” i „Poezja Polska i macedońska II połowy XX wieku”