Zabawy Team Building – Zielonogórski Kurs


Ponizszym współpartnerom tu i teraz dziękują w imieniu Wydziału Zarządżania Organizacją za zaangażowanie na sponsoring i darowizny – podpisano: Dobromir Jarzombek, Rajmund Lipok, Witold Abramczyk i Edmund Łomnicki

 • Argumentacja w mediach
 • Jesienny Kongres Trenerów Ds. Rozwoju Eventy Integracyjne outdoor
 • Mikrosympozjum „Innowacja jest multifunkcyjna”
 • Handel we współczesnej gospodarce III. potencjalnie przełomowe wyzwania.
 • V Krakowska Konferencja Onkologiczna
 • Zmiany wprowa-dzone no-welizacjami z 2015 r. w zakresie środków penalnych
 • W 250 rocznicę powstania Teatru Narodowego. Cykl seminariów Dydaktyczno-Dydaktycznych dla studentów. Pedagogów spotkania ze sztuką.
 • VII Konferencja Dziekanów wydziałów kształcących na kierunku ENERGETYKA „Energia 2015”
 • Waterfalls, Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, Poznań
 • Historia lokalnych badań nad antykiem chrześcijańskim
 • Superwoman na rynku pracy – zorganizowana wspólnie z Kongresem Kobiet
 • Akustyka w językoznawstwie – językoznawstwo w akustyce
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kongres Planarny team building – Rola organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem terytorialnym
 • IX Forum Równań Różniczkowych Cząstkowych