Granty Europejskie na warsztaty z zarządzania


Pracownicy z niektórych firm przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i współpracując z naszymi konsultantami dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do odpowiednich funduszy.
Zawiadamiamy iż w ramach pogramu europejskiego „Dolnoslaski Fundusz Pomocowy” na weekendowe Szkolenia Dla Reprezentantów Sprzedaży subwencję nabywają opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Projekt Szkolenia Wydziału Administracyjnego w firmie Kronberg
 • Szkolenia z budowania biznesu odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • „uruchomienie modernizacyjnej metodyki produkcji okien w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach”
 • zoptymalizowana procedura galwanicznego pokrycia cynkiem w Sintur Sp. z o.o.
 • nowoczesny proces inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi
 • nowoczesny portal o tematyce rolniczej umożliwiający świadczenie e-usług.
 • opracowanie procedury wykonania ortomozaiki ze zdjec lotniczych z samolotu
 • opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metodyki wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn
 • opracowanie i wdrożenie mobilnego procesu informacji multimedialnej, map, wsparcia turystycznego.
 • sporządzenie i implementacja wzorów użytkowych oraz linii wzorniczej bielizny termoaktywnej
 • opracowanie nowoczesnej procedury syntezy fragmentów RNA oraz konstrukcji mikromacierzy RNA
 • sporządzenie usługi pronowoczesnej – projekt Zarządzania Obiegiem Korespondencji dla MMSP
 • platforma komputerowa TEWI
 • struktura wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery (PROZA)
 • reorganizacja Centrum Finansowo-Księgowego Shell
 • system integracji baz wiedzy biznesowej
 • proces wspomagania zarządzania w ochronie zdrowia w wymiarze terytorialnym w oparciu o narzędzia BI
 • opracowanie pakietu narzędzi do psychospołecznego e-monitoringu zasobów ludzkich
 • uruchomienie nowoczesnego programu odczytywania i identyfikacji kodów multimedialnych i kreskowych za pomocą głosu
 • implementacja innowacyjnych e-usług w postaci automatycznych wywiadów medycznych na bazie projektu eksperckiego
 • uruchomienie systemu Incadea wspierającego prowadzenie biznesu B2B w formie elektronicznej między Wanicki Serwis sp. z o.o. a firmami partnerskimi
 • implementacja metodyki przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych na komponenty paliw
 • uruchomienie innowacji procesowej w produkcji betonu towarowego
 • zbudowanie cyfrowego modelu do zarządzania czarterami jachtów oraz modernizacyjnej wyszukiwarki czarterów wraz z możliwością rezerwacji.
 • stworzenie internetowego serwisu do systemowego rozliczania placówek medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • zbudowanie mobilnego serwisu społecznościowego służącego do wymiany informacji i usług dotyczących sportów ekstremalnych.

  Tagi: szkolenia zamknięte, szkolenie pracowników