Książki dla uczestników warsztatów – symulacje


Serdecznie prosimy słuchaczy realizowanych u nas zajęć i symulacji szkoleniowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeczytanie wymienionych poniżej materiałów w ramach warsztatu Gry Decyzyjne.
Informujemy jednocześnie, że poniższa lista zawiera materiały wychodzące poza tradycyjną wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie fabuły pisanych przez Kursantów symulacji.

 • Kształcenie Umiejętności Przywódczych w Nowoczesnej Instytucji, Tymon Stanisławski
 • Szkolenia Projektowe, Anna Dudeń
 • Praktyka struktury administracji państwowej
 • Maleńka encyklopedia wielkiej cybernetyki
 • Słownik naukowo techniczny niemiecko-polski
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Elektrochemia
 • Eksploatacja dróg wodnych
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czI
 • Fizyka dla kl.III Technikum
 • Na tropie przyczyn wypadków
 • Przyrządy połprzewodnikowe typu MIS
 • Nowoczesne metody metalizacji natryskowej
 • Prawo administracyjne
 • Wzrost a funkcjonowanie gospodarki socjalistycznej
 • Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie
 • Urządzenia elektryczne.Profilaktyka pożarowa
 • Wytrzymałość elektryczna transformatorów energetycznych
 • Adsorpcja.
 • Części maszyn cz.2
 • Komputery w kierowaniu pracą systemu elektroenergetycz.
 • Vademecum.Zrób sam encyklopedia majsterkowania
 • O konfliktach Logos
 • Jak mierzyć,sterować i regulować za pomocą Basicu?
 • Materiały do projektowania oprzyrządowania odlewniczego
 • Przysmaki kuchni myśliwskiej
 • Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem t2
 • Automatyczne testowanie w mikroelektronice
 • Gospodarka gruntami budowlanymi. Przepisy i objaśnienia
 • Ćwiczenia laboratoryjne z biologii sanitarnej cz.I
 • Międzynarodowy słownik finansowy
 • 1-2-3 for Windows. Krótki przewodnik. 146str.,20cm.
 • Windows v. 3.1 w 10 minut. 151str.,21cm
 • Podstawy spektroskopii molekularnej Wyd.III 337 str., 24 cm
 • Obrabiarki do uzębień kół stożkowych 371 str.,24 cm
 • Radiologia T.III Suplement do tomu I Wyd I 614 str., 30 cm
 • Mechanika ogólna Statyka i kinematyka T.I Wyd.IV 324 str., 24 cm
 • Stres 176 str., 19 cm
 • Słownik wyrazów kłopotliwych Wyd.I 403 str., 21 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Historia – starożytność Wyd.VI Podr. dla szkół średnich klasy I LO technikum i liceum zawodowego 207 str 24 cm
 • Technologia – Frezarstwo Wyd.5 383 str., 20 cm
 • Wielki słownik polsko-niemiecki t 2 P-Ż Wyd.X 1207 str,24 cm
 • Automatyzacja procesów technologicznych montażu maszyn 459s 23cm
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN t.2 D-H Wyd 1
 • Prawo budowlane i gospodarka przestrzenna Stan pr.1.10.95 Komplet aktów prawnych – komentarze i ob508 str,20 cm
 • Kinematyka – Przewodnik mechaniki technicznej cz.3 168 str,20 cm
 • Filozofia rządu demokratycznego 279 str, 20 cm
 • Postępowanie cywilne w zarysie Wyd.V 448 str, 24 cm
 • Technologia i mechanizacja odlewnictwa Technologia formy i rdzenia cz.1 Podręcznik dla technikum 399 str, 24 cm
 • Komentarz do ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
 • Największa pomyłka Einsteina? Stała kosmologiczna i inne niewiadome w fizyce wszechświata 205 str, 20 cm
 • Repetytorium z geografii gospodarczej Wyd.III
 • Rachunkowość finansowa cz.1 591 str, 24 cm
 • Nowoczesne pamięci półprzewodnikowe 358 str, 24 cm
 • Ocena przedsiębiorstwa
 • BHP w praktyce. 780 str, 25 cm
 • Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie 234s 24cm
 • Office 2000 Pl. D-96 565 str, 24 cm
 • Elektrownie wyd.4 poprawione 633s 23cm
 • Delphi 5.0 programowanie 571 str, 24 cm
 • Windows ABC – ćwiczenia praktyczne 160 str, 24 cm
 • Chemia dla licealistów cz.I Chemia ogólna 359 str, 24 cm
 • Pzegląd mechaniki płynów i hydrauliki Wyd.3 335 str, 24 cm