Subwencje na kursy biznesowe


Kursanci z niektórych koncernów przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i w porozumieniu z nami przesłali niezbędne formularze aplikacyjne do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Informujemy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Dolnoslaski Fundusz Społeczny” na Wykłady Dla Trenerów wsparcie uzskały opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Asystentek w firmie Starachowickie Zakłady Spożywcze
 • Program Szkoleniowy dot. zarządzania firmą wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • „Ostatnia mila” – Internet szerokopasmowy dla mieszkańców centralnej i południowej Wielkopolski
 • import wyrobów oferowanych przez firmę TENEX.
 • zoptymalizowana technologia produkcji pap i gontów asfaltowych w Spółce Werner Janikowo.
 • innowacyjny portal obsługi telepracy kojarzący usługodawców z usługobiorcami oraz umożliwiający organizację, zarządzenie i monitoring wykonywanej telepracy
 • sporządzenie procedury wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w zaawansowanym technicznie inhalatorze proszkowym.
 • sporządzenie i wdrożenie nowoczesnych, ekologicznych urządzeń oświetlenia awaryjnego
 • sporządzenie i implementacja nowej procedury produkcji detali do układów chłodniczych
 • sporządzenie i uruchomienie na rynek procesu wentylacji multistrefowej
 • opracowanie nowoczesnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej
 • sporządzenie receptury i metodyki produkcji uszczelniacza butylowego z recyklatu gumowego.
 • struktura B2B ułatwiająca współpracę pomiędzy Biurami Rachunkowymi a ich klientami.
 • struktura współpracy translacyjnej
 • sporządzenie, implementacja i świadczenie e-usług polegających na zdalnym dostępie do modelu wsparcia procesów windykacji
 • rozszczerzenie Podstrefy Lublin SSE „Euro – Park” Mielec – II etap
 • system wymiany danych w procesie realizacji badań rynkowych i audytu sprzedaży
 • utworzenie portalu rezerwacji miejsc noclegowych Relaxin
 • wdrożenie nowoczesnego programu B2B w ramach usług serwisowania i utrzymania ruchu w Queris Sp. z o.o.
 • uruchomienie nowoczesnego projektu wymiany danych biznesowych w firmie Holicon.
 • implementacja harmonogramu Rozowju importu w przedsiębiorstwie AXXEL Sp. z o.o.
 • uruchomienie dwóch nowych wzorów użytkowych i linii wzorniczych przez „DOMEL”
 • wdrożenie innowacyjnej procedury celem wprowadzenia zasadniczo zmienionych produktów przez BIOFARM.
 • wypracowanie cyfrowego modelu do zarządzania finansami oraz rozliczania procesów współfinansowanych z EFS
 • zbudowanie cyfrowego portalu rekrutacyjnego
 • zbudowanie zdalnego serwisu wspomagającego odnajdywanie osób zagubionych oraz zagrożonych utratą zdrowia lub życia.

  Tagi: szkolenia zamknięte, szkolenie załogi