Zawiadomienie – zaliczenie – Kurs Coachów

Zawiadomienie – zadania końcowe – Szkoła Trenerów


W tym miejscu publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kursantów „Szkoła Wykładowców Przywództwa:

Rolą szkoleniowca w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych załogi jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a w drugiej części zadania zorganizowanie dla niej kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych tematów.

Dodatkowym projektem może stać się Arkusz Oczekiwań Szkoleniowych: Polecana Analiza Oczekiwań Szkoleniowych – arkusz poznany na ostatnich zajęciach.

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie wymaganiami
 • Zarządzaj asertywnie swoją energią w czasie
 • Trening umiejętności negocjacyjnych dla pracowników działu zakupów.


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE PROMOCJI ARTYSTÓW WYBRZEŻA ERA-ART
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI PODBIEL
 • POMORSKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE NA RZECZ POMOCY SPOŁECZNEJ
 • FUNDACJA NA RZECZ ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY REGIONU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO IMIENIA GRZEGORZA KOLOSY
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 • STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE PRZYJACIÓŁ TOPOROWIC
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM „SNOA”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PPOR. KLEMENSA WICKIEGO W PĘPOWIE
 • FUNDACJA KRYSTYNY CIOŁKOSZ „ZA SZYBĄ”
 • STOWARZYSZENIE POPIERANIA ZARADNOŚCI ŻYCIOWEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ POMOCY WZAJEMNEJ W BYCZYNIE
 • „BAŁTYCKIE CENTRUM BRATNIEJ POMOCY”
 • KALWARIA PAKOSKA
 • FUNDACJA „WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW STUDENCKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „POŁONINY”
 • STOWARZYSZENIE RADOŚĆ DZIECKA