Biblioteczka dla klientów wykładów – gry


Symulacje biznesowe w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą opierały się na tym materiale informacyjnym.
Bardzo prosimy uczestników naszych wykładów i gier menedżerskich w programie rozwoju kompetencji technicznych o przejrzenie poniższych lektur przed wykładem Symulacje Szkoleniowe.
Informujemy w tym miejscu, iż opublikowana lista zawiera opracowania wykraczające poza wąską wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w zakresie scenariusza opracowaywanych przez Naszych Uczestników symulacji.

 • Wzmacnianie Umiejętności Zespołowych w Nowoczesnej Instytucji, Norbert Nowakowski
 • Szkolenia Menedżerskie, Joanna Dudeń
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Kierownik w przemyśle
 • Wpływ temp.na pracę toru kolejowego.
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Układy wielowymiarowe automatyki
 • Maszyny przepływowe cz I
 • Miernictwo elektryczne dla technikum
 • Fizyka dla dociekliwych materia,ruch,siła
 • Przewodnik dyżurnego ruchu
 • Obróbka cieplna stopów żelaza.Leksykon inż.
 • Nowoczesne nawierzchnie bitumiczne
 • Półprzewodnikowe układy logiczne TTL
 • Historia nowożytna krajów Azji i Afryki
 • Teoria organizacji i zarządzania
 • Światło i barwa
 • Diody i tyrystory w pytaniach i odpowiedziach
 • Pentaconta.
 • Optoelektronika światłowodowa
 • Elementy i przyrządy półprzewodnikowe.
 • Streochemia
 • Metodyka rozwiązywania zadań z fizyki
 • Matematyka dla inżynierów t.II
 • Zarys teorii wyładowań w dielektrykach
 • Prawo o aktach stanu cywilnego z objaśnieniami
 • 400 pytań 400 odpowiedzi z zakresu ochrony człowieka w procesie pracy /protokół 14-zamiany/
 • Core PHP. Programowanie Wyd. 2
 • Edytory tekstów – wiadomości podstawowe.
 • Angielsko-polski. Leksykon rachunkowości
 • Geografia świata Wyd.IV 568 str., 24 cm
 • Historia filozofi, tom I.Filozofia starożytna i średniowieczna. Wyd.13.
 • Logika praktyczna 261 str. 24 cm
 • Corel DRAW 4.0 175 str., 15 cm
 • Elektrodynamika techniczna Wyd II 462s,24cm
 • Atlas uzwojeń silników indukcyjnych Wyd. VIII 184 str., 29 cm
 • Komputery równoległe Architektura elementy programowania Wyd.II 202 str., 24 cm
 • Komputer na co dzień czyli kilka przydatnych programów 438 str. 22 cm
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.II Wyd.I 375 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Praktyka zarządzania Najsłynniejsz książka świata na temat zarządzania 431s 20cm
 • Powszechna historia państwa i prawa Wyd.VII 560 str., 24 cm
 • Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn Wyd.III 626 str., 24 cm
 • Ocena i badanie gospodarki finansowej przedsiębiorstwa 97 str., 24 cm
 • Encyklopedja powszechna t 19 A-G 320 str.24 cm
 • Marketing – punkt zwrotny nowoczesnej firmy 612 str,24 cm
 • Kodeks karny oraz ustawy szczególnie zaiwrające przepisy karne 951 str,21 cm
 • Historyczny atlas Polski 180str,30 cm
 • Analiza systemów elektroenergetycznych 450 str, 24 cm
 • Diagnostyka samochodów osobowych Wyd.III 308 str, 24 cm
 • Informatyka dla ekonomistów Studium teoretyczne i praktyczne 392 str, 24 cm
 • Słownik wyrazów trudnych i obcych 187 str, 22 cm
 • Wstęp do prawoznawstwa 513 str, 20 cm
 • Alianse strategiczne przedsiębiorstw
 • Pieczarka, technologia, uprawy i przetwarzanie 416 str, 21 cm
 • System finansowy w Polsce 347 str, 24 cm
 • Matematyka – vademecum maturzysty 244 str, 21 cm
 • Office 2000 pl
 • Dynamic HTML D-39 520s 24cm
 • Wiek XX w żródłach 431 str, 24 cm
 • Nowe reguły nowej gospodarki. 10 przełomowych startegii dla świata połączonego siecią. 165s 23cm
 • AutoCAD 2002 PL – pierwsze kroki 197 str. 24 cm
 • Windows ME 268 str. 24 cm
 • Acces 29.pl dla każdego