Subwencje na treningi zamknięte

Informujemy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Świętokrzyski Program Strukturalny” na wyjazdowe Konferencje Coachingowe wsparcie nabywają poniższe przedsięwzięcia:

 • Program Szkoleniowy dot. Działu Utrzymania Ruchu w przedsiębiorstwie Sordex
 • Warsztaty Szkoleniowe z rozwoju efektywności szansą dla rozwoju spółki.
 • „Cyfrowe okno na świat – szerokopasmowy Internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki”
 • zaawansowana struktura wiedzy, komunikacji i archiwizacji dla systemu ochrony zdrowia
 • zoptymalizowana, przyjazna środowisku komora detonacyjna dla ładunków do 2 kg TNT (trotylu)
 • sporządzenie modernizacyjnego systemu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP
 • sporządzenie technologii oraz implementacja produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • (PKWiU Wnioskodawcy: 37.20 Surowce wtórne niemetalowe)
 • zmiany parametrów procesów i skalowanie dla realizacji komponentów wirtualnych na przykładzie USB-PHY.
 • sporządzenie i uruchomienie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.
 • opracowanie nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu w skali przemysłowej
 • sporządzenie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji.
 • opracowanie wzoru użytkowego EASI-EKG z komunikacją bezprzewodową
 • stworzenie „harmonogramu intensyfikacji importu” dla firmy „Levant”
 • zbudowanie terenów inwestycyjnych związanych z innowacyjną gospodarką w Gminie Babice
 • proces B2B wspierający dystrybucję przesyłek
 • system wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac
 • opracowanie centrum usług nowoczesnych świadczącego kompleksowe usługi na rzecz Grupy
 • implementacja innowacyjnego programu odczytywania i identyfikacji kodów multimedialnych i kreskowych za pomocą głosu
 • uruchomienie nowoczesnych e-usług poprzez stworzenie platformy zdalnej informującej o promocyjnych ofertach.
 • implementacja systemu redakcyjnego HUBERT mającego na celu automatyzację procesów biznesowych między partnerami
 • implementacja dedykowanego systemu informatycznego do zarządzania środowiskowego w relacjach firma Invest Eko – kontrahenci.
 • wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki dostawców mebli i sprzętu kuchennego oraz osystemowania wspomagającego samodzielne projektowanie zabudowy kuchennej.
 • wypracowanie zdalnego serwisu do automatycznego rozwiązywania problemów logistyczno-dystrybucyjnych.
 • wypracowanie cyfrowego serwisu świadczącego w pełni zautomatyzowane usługi pośrednictwa finansowego w zakresie pożyczek gotówkowych.

  Tagi: szkolenia biznesowe, szkolenie pracowników