Scenki kreatywne – hipotezy do egzaminu


Ogłaszamy iż na studiach Metodyka Kształceniowa i Gry Szkoleniowe rekomenduje się nizej wymienione publikacje do zaliczenia:

  • gra strategiczna – „Zakłócenie komunikacji w internetowym przekazie reklamowym” oraz „Helleńsko-Słowiańskie związki kulturowo-historyczne na Bałkanach na przestrzeni dziejów”
  • symulacja lingwistyczna – „Strategia reklamowo-edukacyjna Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami” i „Globalizacja współczesnego świata”
  • zabawa biznesowa : „Baza noclegowa w największych miastach środkowej i południowo-wschodniej części Polski” oraz Interpersonalne Symulacje Menedżerskie oraz „Fabryka Boleslawa Kasprowicza w Gnieźnie”
  • gra edukacyjna : „Literatura dla dzieci” oraz „Zachodnioeuropejskie oblicza Wenus jako wyraz współczesnej mozaiki kulturowej”
  • symulacja słownikowa : „You Tube jako nowe zjawisko agresji. Medioznawcze formy zjawiska” oraz „Spotkanie z Innym – filozofia dialegu Ryszarda Kapucińskiego”
  • symulacja komunikacyjna : „Obrzędy, zwyczaje i rytuały w prawosławiu i katolicyzmie na modelu Polski i Macedonii” oraz „Wizerunek kobiety w ujęciu Ojców Kościoła”
  • symulacja decyzyjna : „Wybrane pojęcia retoryki w tradycji antyku i średniowiecza” oraz „Kultura islamu z perspektywy polskich mediów elektronicznych w latach 2001-2013”
  • symulacja edukacyjna : „Fotometeory i ich charakterystyka” oraz „Drukarstwo na ziemiach polskich w XV wieku”
  • gra zespołowa : „Modele wychowania w Grecji starożytnej” i „Tradycja, kultura i religia hinduska w kinematografii indyjskiej”