Aktualności – zaliczenie – Szkoła Trenerów

Informacja – test – Szkoła TrenerówZ dniem dzisiejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kursantów „Szkoła Coachów Biznesu:

Obowiązkiem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych wolontariuszy jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a w drugiej części zadania przygotowanie dla tej jednostki warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Pierwszym fragmentem zaliczenia winien być blog seminaryjny miękkie szkolenia motywowania

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE UZUPEŁNIAJĄCO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Budowanie marki
 • jak prawidłowo zarządzać wynikami pracy
 • Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy
 • Prowadzenie efektywnych spotkań wewnętrznych


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • CHÓR CHŁOPIĘCY ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ PRZY PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZNYM „PUERI CANTORES WRATISLAVIENSES”
 • KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W OPOLU
 • FUNDACJA „OPIEKUN”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
 • „FUNDACJA ALZHEIMEROWSKA – WSPIERANIE DIAGNOSTYKI, LECZENIA, NAUKI I DYDAKTYKI W LECZNICTWIE PAŃSTWOWYM I PRYWATNYM W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ”
 • KLUB PIŁKARSKI „GÓRNIK” WAŁBRZYCH
 • KUTNOWSKI KOMITET OBRONY BEZROBOTNYCH
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STRZAŁKOWIE
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W ŻĘDOWICACH
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŁAŃCUT”
 • FUNDACJA „WAKACJE MARZEŃ”
 • STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W PRZEWORSKU
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „RADZICE” W RADZICACH DUŻYCH
 • FUNDACJA OCEAN MARZEŃ