Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podsumowaniem projektu nr KNU/24 5 6 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Panatlantyckiego Priorytetu Pomocowego

Plan dyskusja podczas spotkania obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Zakopanem
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • na lata 2007-2013″
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Instytucjonalnych
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w następujących dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
 • Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Wychowanie przedszkolne
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: limanowski oraz bytowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „MONTIN” S.A., POLMOS ŁAŃCUT S.A., Fabryka Maszyn „FAMUR” S.A., Stowarzyszenie „TOM” Mydlice Płd., PPHU A&K Chamerlińscy , „INTOP Tarnobrzeg” , 4Impression Agnieszka Dziurzańska, CR Media Consulting S.A., Główny Geodeta Kraju, P.P.H.U SUN-DAY ADAM SZAFAROWICZ, Peter Pan , Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o., COBI , Buchalter Skłodowscy Spółka Jawna, Optyka na Złotej Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.