Scenki kreatywne – założenia do egzaminu


Informujemy iż na studiach Andragogika i Gry Integracyjne rekomendujemy nizej wymienione zagadnienia do pracy dyplomowej:

  • gra strategiczna – „Realizacja prawa do swobody wypowiedzi przez środki społecznego przekazu” i „Edukacyjny potencjał Świętokrzyskiego Parku Narodowego”
  • symulacja biznesowa : „Marketingowa kreacja kobiety” i „Dziecko wobec zła i cierpienia w serii powieści o Harrym Poterze”
  • zabawa edukacyjna : „”Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicz: dzieło wobec wyzwania czasu” i Doktoranckie Gry Biznesowe oraz „Dzieci i młodociani w KL Auschwitz – Birkenau 1940-1945 jako obozowy filar społeczny”
  • gra językowa – „Składniki kultury w kręgu zagadnień ” i „Unia Europejska jako próba zjednoczenia Europy. Idea a rzeczywistość”
  • gra językowa – „Afrodyta/Wenus jako przykład przedstawienia wizerunku kobiety w literaturze i sztuce antycznej” i „Subkultury młodzieżowe w Gnieźnie ”
  • zabawa edukacyjna : „Zjawiska związane z moralnością, etyką i bioetyką wsród katolików i prawosławnych” oraz „Komediowa twórczość Stanisława Barei”
  • zabawa lingwistyczna – „Kobieca cielesność na łamach czasopism luksusowych – perspektywa piękna i brzydoty” oraz „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz”
  • symulacja biznesowa : „Autorytet Ojców Kościoła w encyklikach Jana Pawła II” i „Gniezno w systemie międzynarodowej komunikacji”
  • zabawa kreatywna : „Filmowe wyobrażenie wątków ewangelicznych” i „Miejsce Polski w procesach globalizacyjnych”