Dotacje na warsztaty zamknięte


Informujemy że w ramach funduszu europejskiego „Zachodniopomorski Program Edukacyjny” do przedostatniego etapu dostały się tu wymienione wnioski:

 • zbudowanie mobilnej biblioteki cyfrowych fotografii oraz ujęć filmowych – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie nowej e-usługi dla sektora bankowego, cyfrowa weryfikacja kredytobiorców – treningi z zarządzania projektem
 • Szkolenia Międzykulturowe – szkolenia menedżerskie
 • zbudowanie platformy AdLeci – nowoczesnej metody łączenia reklamy behawioralnej z projektem benefitów dla użytkowników Internetu – szkolenia interpersonalne
 • stworzenie platformy wymiany informacji o grach wspartej konsumenckim narzędziem gustomierz – szkolenia z obslugi klienta
 • stworzenie serwisu mobilnego Opinnetcom oferującego rozwiązania badania produktów i usług – warsztaty HR
 • stworzenie unikalnego oprojektowania online ProjectThunder umożliwiającego zarządzanie przebiegiem procesów produkcyjnych – treningi ze stresu
 • przyrost importu w ZMM MAXPOL – szkolenia handlowe
 • zwiększenie efektywności procesów biznesowych poprzez integrację modelów informatycznych KTI Consulting, VADO sc i INFIN – szkolenia HR
 • „Owoce biznesu” – dobra oferta krokiem do sukcesu – treningi firmowe
 • automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy Grupą PSN i partnerami poprzez uruchomienie systemu B2B – treningi interpersonalne
 • Benefito – innowacyjna struktura systemowej obsługi systemów lojalnościowych – szkolenia z zarządzania czasem
 • Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych – warsztaty z obslugi klienta
 • Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany – warsztaty HR
 • Doradztwo eksportowe szansą poprawy konkurencyjności firmy HAK-HOL na rynkach zagranicznych – szkolenia zamkniete
 • Działania importowe źródłem dynamicznej ekspansji firmy Powerbike sp z oo – warsztaty z zarządzania projektem
 • interaktywna koncepcja do Agregacji Kontentu Mobilnego B2B usprawniająca procesy biznesowe – treningi firmowe