Ogłoszenie – zadania końcowe – Szkoła Trenerów

Powiadomienie – zaliczenie – Szkoła Dla TrenerówW tym miejscu publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kandydatów w programie „Akademia Coachów Wewnętrznych:

Celem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych członków jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a potem przeprowadzenie dla tej jednostki warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych tematów.

Głównym etapem egzaminu winien być moduł warsztaty z komunikacji

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TAKŻE NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Sekretarka-asystentka
 • Autoprezentacja – wystąpienia publiczne
 • Sztuka przewodzenia i prowadzenia zebrań
 • Call Center


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • „POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DZIKOWCU
 • FUNDACJA DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
 • KLUB SPORTOWY ATS
 • FUNDACJA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ DZIECI I MŁODZIEŻY „PRO MUZA”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEWCZĄT I KOBIET POZOSTAJĄCYCH W SYTUACJACH KRYZYSU „ZWIĄZEK MARYJNY”
 • STOWARZYSZENIE GDAŃSKIEJ ZASPY
 • FUNDACJA EDUKACYJNA „PIES I STAŚ”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „TO-MY”
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JASTRZĘBSKU STARYM
 • STOWARZYSZENIE „ZAWSZE MOŻNA POMÓC”
 • DIECEZJALNA SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI W BIELSKU-BIAŁEJ
 • SOLIDARNI ZIEMI PUŁAWSKIEJ
 • „PRZYSTANEK – DZIECKO”
 • STOWARZYSZENIE BIAŁOŁĘKA DWORSKA