Symulacje kreatywne – zalecenia do pracy dyplomowej


Potwierdzamy iż na programie Trening Kreatywny i Symulacje Integracyjne rekomenduje się tu przedstawione publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra menedżerska : „Uścisk Erosa i Tanatosa w filmie „Fanny i Aleksander” Ingmana Bergmana oraz „Przełamując fale” Larsa von Triera” oraz „Kontrola przestrajania temperaturowego kwantowych laserów kaskadowych”
  • zabawa biznesowa : „Wizerunki kobiety kreowanej w reklamie prasowej doby kultury konsumpcji” i „Między artyzmem a sukcesem. Problematyka historyczna w filmach Andrzeja Wajdy”
  • symulacja decyzyjna – „Stosunki amerykańsko-radzieckie w okresie prezydentury Rolanda W. Regana” oraz Symulacje oraz „Rola mass mediów w kreowaniu wizerunku społecznego”
  • symulacja lingwistyczna – „Temat miłości tragicznej w zachodniej literaturze romantycznej” i „Unia Europejska, jako próba zjednoczenia Europy, Idea a rzeszywistość”
  • symulacja zespołowa – „Stosunki amerykańsko-radzieckie w okresie prezydentury Rolanda W. Regana” i „Realizacja prawa do swobody wypowiedzi przez środki społecznego przekazu”
  • symulacja językowa – „Tabu krwi” i „Parametryzacja układów czujników światłowodowych w aspekcie optymalizacji parametrów detekcyjnych”
  • gra zespołowa : „Polska a Unia Europejska w świetle polityki społecznej (podmiot polityki społecznej na przykladzie Osrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie)” i „Venatio – krwawa rozgrywka w starożytnym Rzymie”
  • gra menedżerska – „Kulturowe i przyrodnicze walory turystyczne Podhala i Roztocza i ich wykorzystanie w organizacji kolonii letnich” i „Zmiany portretu kobiety w literaturze rosyjskiej XIX wieku”
  • symulacja strategiczna – „Polski dandys. O kreacji pewnego stylu życia w listach Juliusza Słowackiego do matki” i „Tadeusz Kantor indywidualność osobowa i twórcza”