Scenki z zarządzania – materiały do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy iż na studiach Kształcenie Alternatywne i Symulacje Eksperymentalne zaleca się nizej wymienione problemy do superwizji końcowej:

  • zabawa zespołowa – „Pojęcie piękna u pierwszych autorów antycznych i wczesnośredniowiecznych” oraz „Działalność macedońskiej partii politycznej WMRO-DPMNE i jej porównanie z Narodową Demokracją”
  • zabawa słownikowa : „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlacza LED do diagnostyki i naświetlania stosowanego w terapii fotodynamicznej” i „Okultyzm w dostępnych religiach świata. Zagadnienie historyczno-kulturowe”
  • gra komunikacyjna – „Ujawnianie ukrytych emocji „mikroekspresji” przy użyciu technik wizyjnych” i Psychodramatyczne Gry Symulacyjne i „Środki perswazji w materiałach reklamowych banków”
  • zabawa biznesowa : „Obraz sekt w ujęciu Kościoła Katolickiego” oraz „W syberyjskim piekle studium człowieka”
  • zabawa decyzyjna : „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu” i „Szaleństwo w świadomości społecznej. Wykluczenie i marginalizacja osób chorych psychicznie”
  • gra słownikowa – „Tadeusz Różewicz jako krytyk kultury współczesnej” i „Wizerunek idealnego mężczyzny w ogłoszeniach matrymonialnych”
  • zabawa lingwistyczna – „Szlak Zamków Krzyżackich” oraz „Recepcja kultury zachodniej w Japonii na danych źródłowych z literatury i sztuki”
  • gra biznesowa : „Kobiety w epoce elżbietańskiej” oraz „Polisemiotyczny wizerunek mężczyzny w internecie na danych źródłowych z anonsów towarzyskich”
  • gra kreatywna : „Stan i perspektywy rozwoju Ziemi Parczewskiej” oraz „Igrzyska olimpijskie w czsach nazizmu. Berlin 1936”