Granty Europejskie na warsztaty biznesowe


Informujemy że w ramach pogramu dotacyjnego „Wielkopolski Program Edukacyjny” do drugiego etapu zaakceptowano tu wymienione wnioski:

 • wypracowanie internetowej platformy kojarzącej podmioty branży księgarsko- wydawniczej – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie cyfrowej platformy tłumaczeń w modelu usługowym B2C – szkolenia z komunikacji
 • Treningi Dla Kierowników We Wrocławu – warsztaty miekkie
 • wypracowanie oprogramowania dla branży hotelarskiej dla zarządzania hotelem, umożliwiające rezerwację on-line z mechanizmem geolokalizacji – warsztaty z przywództwa
 • wypracowanie portalu elektronicznego do tworzenia i publikacji książek zdigitalizowanych (e-book) – warsztaty z zarządzania czasem
 • wypracowanie prototypu, a następnie implementacja do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – warsztaty z obslugi klienta
 • zbudowanie, wdrożenie i świadczenie e-usługi w postaci bezobsługowego systemu zabezpieczenia zasobów przez firmę e-Solution – warsztaty handlowe
 • wzrost importu przez przygotowanie planu dynamizacji importu w Fabryce Porcelany AS Ćmielów – treningi handlowe
 • zwiększenie podaży usług cyfrowych dla MSP branży budowlanej przez stworzenie elektronicznego systemu Wspierania Inwestycji Budowlanych – treningi z obslugi klienta
 • Adwertaria koncepcja dla kupujących i sprzedających internetowe powierzchnie reklamowe zawierająca unikalny projekt optymalizacji reklam – warsztaty sprzedażowe
 • Awatar – Wirtualny Asystent CRM “ nowatorska struktura elektroniczna wspierająca kompleksowo procesy biznesowe we współpracujących firmach – treningi handlowe
 • Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych – warsztaty z asertywności
 • BUDOWA systemU INFORMATYCZNEGO PLATFORMY internetoweJ – PORTAL ROLNICZY – warsztaty z obslugi klienta
 • Centrum archiwizacji obrazów morfologicznych i cyfrowej bazy danych obrazów mikroskopowych – szkolenia ze stresu
 • Doradztwo dla Korbank sp z oo w drodze na New Connect – treningi negocjacyjne
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2010 roku przez Instytucję Wdrażającą działanie 45 i poddziałanie 622 programu Operacyjnego zoptymalizowana Gospodarka – warsztaty firmowe
 • Ekspansja na rynkach zagranicznych rynkach innowacyjnych rozwiązań IT dla branży lotniczej – treningi z delegowania