Międzynarodowe warsztaty

 • Elektrownie biogazowe – przyszłość polskiej energetyki
 • FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • Implementacja dedykowanego systemu wspomagającego obsługę klientów Equity Investments SA – warsztaty HR
 • Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym – szkolenia HR i korespondencyjne szkolenia biznesowe
 • modernizacyjne układy wydechowe do samochodów osobowych – badania i implementacja – szkolenia sprzedażowe
 • Szkolenia Dla Menedżerów – treningi interpersonalne i mentorskie szkolenia firmowe
 • elektroniczna koncepcja finansowa pozwalająca na porównanie, wybór i zakup produktów finansowych drogą elektroniczną
 • internetowa struktura wspomagajaca zarządzanie pracownikami w modelie telepracy – szkolenia negocjacyjne
 • jakKupowacpl – poradnik dla kupujących oraz katalog sprawdzonych sklepów mobilnych wraz z porównywaniem cen produktów – warsztaty z komunikacji
 • Kompozycja na bazie wiech konopi przeciwko patogenom, sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie wyciągu z wiech konopi do wytwarzania kompozycji przeciwko patogenom oraz do zwalczania patogenów grzybiczych –
 • MDT Enterprise – badania oraz uruchomienie znacznie ulepszonej wersji oprojektowania MDT – szkolenia interpersonalne
 • Moje miasto – nowoczesna koncepcja reklamowa
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty z delegowania
 • Ochrona patentowa metody aktywacji fosfofruktokinazy eukariotów, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w procesach przemysłowych – warsztaty z komunikacji
 • Oferta publiczna Centrum Klima SA drogą do pozyskania kapitału na wzmocnienie strategii działania działalności przedsiębiorstwa – szkolenia firmowe
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do technologicznego układania opakowań na paletach
 • PCSM – Polskie Centrum Statystyki Medycznej – szkolenia handlowe
 • Portal aukcyjny usług dla branży nieruchomości komercyjnych oraz serwis społecznościowy profesjonalistów branży nieruchomości – treningi interpersonalne
 • Pozyskanie planu rozwoju eksportu dla ABSOLUTEPL Sp z oo
 • system rozwoju eksportu Pandy Trzebnica Sp z oo – szkolenia z zarządzania projektem
 • Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych dotyczących ekoinnowacyjnej technologii i produktu – szkolenia pracownicze
 • Ręczny manipulator do obrabiarek
 • wzmocnienie strategii działania importu PHU KANDELA – szkolenia handlowe
 • unowocześnienie działalności eksportowej firmy VATRA SA poprzez przygotowania Plan intensyfikacji importu
 • rozwój działalności eksportowej profilu drzewnego Drewgór SWalczak i S-ka SJ – szkolenia menedżerskie
 • skok technologiczny firmy Celgar Sp z oo poprzez budowę sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych
 • rozwój firmy SMAY Sp z oo przez uruchomienie modelu B2B – warsztaty pracownicze
 • unowocześnienie spółki poprzez wejście na rynek NewConnect
 • Serwis aukcyjny usług związanych z domem – naszmajsterpl – treningi z delegowania
 • Śląska BIO-FARMA Centrum Bioprocedury, Bioinżynierii i Bioinformatyki
 • testCV jako narzędzie ułatwiające przeprowadzenie rekrutacji oraz zaudytowanie kwalifikacji pracowników jak i kandydatów do pracy – warsztaty firmowe
 • Uruchomienie modernizacyjnej linii technologicznej do produkcji ogniw kwasowo-ołowiowych – warsztaty ze stresu
 • Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na wynalazek pt: moduł do mycia odpadów folii w trybie procedury międzynarodowej PCT
 • Wdrażanie elektronicznego biznesu B2B jako kolejny krok w intensyfikacji firmy z 60-letnią tradycją – treningi negocjacyjne
 • wsparcie działalności importowej firmy – treningi z przywództwa
 • Wyposażenie Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) poprzez finansowanie kosztów wyposażenia stanowisk pracy pracowników zaangażowanych w realizację 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku
 • Wypromowanie produktów firmy na rynkach zagranicznych w celu zwiększenia wielkości importu i nawiązania nowych kontaktów biznesowych – treningi z przywództwa
 • Wzmocnienie przewag konkurencyjnych Nałęczów Zdrój sp z oo z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego i nowoczesnych metodyki – szkolenia z konfliktów
 • zakup i wdrożenie modernizacyjnej technologii produkcji opraw oświetleniowych do diod typu LED w spółce Światło system PLEXIFORM woj mazowieckie
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – treningi menedżerskie
 • nabycie specjalistycznego osystemowania do przyjmowania i obróbki zleceń przez Glas-Tech SA w celu zautomatyzowania drogą elektroniczną współpracy z odbiorcami oraz implementacji nowych rozwiązań organizacyjnych w stosunkach handlowych – warsztaty z komunikacji}