Tegoroczne treningi HR

 • e-PARTNER jako nowa e-usługa profesjonalnego doradztwa w procesie zarządzania podmiotem gospodarczym
 • Foresight w zakresie priorytetowych i nowoczesnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego
 • I-Centrum – komputerowe centrum zarządzania procesami badawczymi w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu – szkolenia z konfliktów
 • Infrastruktura komputerowa Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej (NCBKF) – treningi HR i współfinansowane szkolenia z delegowania
 • innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego – szkolenia handlowe
 • Programy Innowacyjność – treningi z zarządzania czasem i otwarte szkolenia interpersonalne
 • Interaktywny personalizowany graficzny interfejs dla procesu ERP Comarch OPT!MA
 • zdalna koncepcja wspomagajaca zarządzanie pracownikami w procesie telepracy – szkolenia pracownicze
 • Inwestycja w innowacyjną technologię produkcji opakowań z tworzyw sztucznych – treningi z konfliktów
 • Konsolidacja i centralizacja modelów celnych i podatkowych –
 • Mieszanki mineralno-asfaltowe nowej generacji – szkolenia firmowe
 • Nowa forma współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp z oo
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty handlowe
 • Nowy wzór linii krzeseł źródłem wzrostu konkurencyjności firmy K-Lamin – szkolenia z delegowania
 • P4B – automatyczna struktura mobilna wyszukiwania i weryfikacji kontrahentów polskich i europejskich – szkolenia z zarządzania projektem
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do narzędziowego układania opakowań na paletach
 • Plan rozwoju importu usług w zakresie telekomunikacji na rynki europejskie w roku 2010 – szkolenia z przywództwa
 • Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych metodyki poligraficznych wykonywania opraw łączonych klejem oraz procedury wykonywania druków luźnych – szkolenia pracownicze
 • Pozyskanie nowoczesnej metodyki polerowania podłoży z azotku galu
 • system e-Cło – szkolenia z zarządzania czasem
 • R@CK – Rodziny Cyfrowych Kompetencji – treningi menedżerskie
 • Rozpoczęcie importu przez BIURO HANDLOWE GORGOL
 • rozwój importu nowoczesnych klipsów wytwarzanych przez SolArM – treningi z przywództwa
 • rozwój działalności importowej firmy Signa-Tech
 • skok technologiczny działalności eksportowej poprzez zbudowanie koncepcji rozwoju importu – warsztaty negocjacyjne
 • skok technologiczny firmy GlobalVanet w prowadzeniu działalności e-biznesowej
 • unowocześnienie firmy SEKWENCJA poprzez zbudowanie harmonogramu importu usług w zakresie IFS/Applications – warsztaty z komunikacji
 • rozwój produkcji innowacyjnych implantów kostnych i instrumentariów
 • Sposób otrzymywania nowych barwników metalokompleksowych typu 1:2 – szkolenia handlowe
 • Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty nowoczesnego leku o działaniu śródbłonkowym
 • Układ zarządzania energią obejmujący rozproszone źródła i zasobniki energii odnawialnej – treningi z obslugi klienta
 • współpracy z partnerami B2B- PHARMINDEX B2B PLATFORM – warsztaty z zarządzania projektem
 • Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazek „Nowe szczepy bakteriofagów do leczenia zakażeń bakteryjnych, zwłaszcza szczepami bakterii lekoopornych rodzaju Enterococcus” opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • Wejście TORSEED SA na zagraniczne rynki, na podstawie opracowanego planu dynamizacji importu – warsztaty miekkie
 • WITO- implementacja Innowacji Technologicznej Organizacji poprzez implementację nowoczesnej technologii produkcji nowych modelów wentylacyjnych i oczyszczania powietrza – warsztaty pracownicze
 • Wykorzystanie modeli scoringowych, w celu zwiększenia efektywności zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach, w oparciu o doświadczenia z bankowości
 • Wyposażenie w sprzęt Instytucji Pośredniczącej w MG oraz Instytucji Wdrażających – warsztaty z kreatywności
 • Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych – warsztaty z obslugi klienta
 • zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy intensywny unowocześnienie firmy Melle
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego procesu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia z asertywności
 • ZAUTOMATYZOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH W OPARCIU O ROZWIĄZANIA ELEKTRONICZNE , POMIĘDZY systemAMI INFORMATYCZNYMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW – szkolenia menedżerskie}