Eventy Team Building – Jubileuszowy Warsztat


Wszystkim niżej wymienionym niniejszym składają wyrazy wdzięczności ze strony Zespołu Organizacyjnego za kilka chwil dedykowanych na sponsoring i darowizny – podpisano: Wawrzyniec Szulc, Kajetan Rusek, Piotr Kot i Bogdan Konon

 • Atlas Historyczny Miast krajowych i jego zastosowanie w polityce przestrzennej
 • Gudniowy Kurs Kierowników Ds. Rozwoju Zabawy Team Building
 • Pamięć w pedagogice
 • Topics in the Philosophy of Language
 • Cielesne Korzenie Psychiki: O pracy z ciałem w psychoterapii (wykłady otwarte, Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne specjalistyczne)
 • XXI Jesienna Szkoła Endokrynologii
 • XXXVI Konferencja a także Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne „Geometria Analityczna a także Algebraiczna”
 • II Międzynarodowa Wrocławska Konferencja Prawa Finansowego a także Finansów Publicznych. XXV lat Prawa finansowego samorządu terytorialnego i finansów samorządowych
 • Studium Przypadku integracyjne nowych technologii – Innowacyjne rozwiązania w technologii betonów na przykładach produktów firmy Lafarge
 • wyzwania jak również dylematy współczesnej antropologii kultury. Skazani na krytykę kulturową?
 • Po co nam Parlament Europejski?”
 • Konferencja Dydaktyczno-szkoleniowa „Wojewódzki program zapobiegania niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych – stan wiedzy po roku”
 • Efektywność oraz skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej
 • „Nasze Autorytety – Mistrz a także Uczeń” Historia Pediatrii Polskiej Profesor Zbigniew Rutkowski