Scenki biznesowe – specjalizacja doc. Karwowski


Gry komunikacyjne – bibliografia na szkolenia:

 • Symulacje HR
 • Analiza i ocena biznesowa znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • Gry z zarządzania , mgr G. Borszcz
 • CSRS. Informator turystyczny
 • Gorce ’72
 • Gry z zarządzania , doc. G. Bendkowski
 • Ocena biznesowa adekwatności stworzonego Katalog HRu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Ocena biznesowa systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Organizator turystyki w środowisku młodzieżowym, zeszyt 6
 • Przemiany dziejowe otoczenia Wawelu
 • Tradycje walk partyzanckich w Bieszczadach
 • Związek Klubów Małopolskich w Ameryce
 • Gimnazjada Powiatowa – wg dyscyplin
 • Pomóż swojej gwieździe – Maciej Parowski (428)
 • Dyscyplina wewnętrzna kluczem do sukcesu – Dalle G. Alloway (813)
 • Szkoła narzeczonych – Maria Krüger (1948)
 • Saga o czarnoksiężniku (tom 3) – Margit Sandemo (2359)
 • Wszystkie imiona – Jos Saramago (2814)
 • Władcy śniegu – Feliks W. Kres (3456)
 • Historia świata – Herbert George Wells (4218)
 • Nago – Trent Jamieson (4990)
 • Ustroje państw współczesnych (tom 1) – Ewa Gdulewicz (5956)
 • Zagłoba swatem – Henryk Sienkiewicz (6023)
 • Samotnie wśród wiernych – Andrzej Anusz (6845)
 • Symulacje menedżerskie , prof. dr hab. E. Ambroży