Aktualności – egzamin – Szkoła Trenerów

Ogłoszenie – zaliczenie – Szkoła Dla Trenerów


Niniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kursantów „Akademia Wykładowców Przywództwa:

Obowiązkiem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych członków jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a następnie zorganizowanie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

Także etapem egzaminu może stać się Test Potrzeb Rozwojowych: Kwestionariusz Oczekiwań Rozwojowych – HRmapa.pl.

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Przewodnik biznesowy handlowca
 • Analiza i synteza danych – wstęp do rozwiązywania problemów
 • Autoprezentacja, prezentacja
 • Zespołowe rozwiązywanie problemów


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • SIATKARSKI KLUB GÓRNIK RADLIN Z SIEDZIBĄ W RADLINIE
 • STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ”
 • FUNDACJA INWALIDÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „MIŁOSIERDZIE”
 • FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY IM. WANDY TOMCZYŃSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIEWCZĘTOM IMIENIA ELEONORY MOTYLOWSKIEJ
 • FUNDACJA „WCZEŚNIAK RODZICE RODZICOM”
 • FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „BĄDŹ DOBROCZYŃCĄ”
 • „POMÓŻMY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W WIERZBICACH”
 • STOWARZYSZENIE PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ OKNO
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NOWYM SĄCZU „JESTEŚMY”
 • DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT I OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO „KUROPATWA”
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • „STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KATEDRY WŁOCŁAWSKIEJ”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM „OTWARTE DRZWI”