Symulacje edukacyjne – materiały do pracy zaliczeniowej


Informujemy że na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Umiejętnościowe rekomenduje się tu przedstawione książki do superwizji końcowej:

  • zabawa lingwistyczna – „Tadeusz Kantor indywidualność osobowa i twórcza” i „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: dobra osobiste, własność intelektualna”
  • gra edukacyjna – „Różne wizje utopii w perspektywie historycznej i kulturowej” oraz „Gnieźnieńskie szyldy sklepowe a ustawa o języku polskim”
  • gra decyzyjna – „Grupy etniczne Izraela” i Historyczne Gry Symulacyjne Organizowane Dla Pracowników oraz „Literatura dla dzieci”
  • zabawa strategiczna : „Ludzie tygodnika „Polityka” przed o po transformacji 1981-2000” oraz „Obraz młodej dziewczyny w baśniach i legendach”
  • zabawa edukacyjna – „Wizje człowieka w twórczości P. K. Dicka” i „Współczesne role kobiece kreowane w miesięcznikach „Poradnik Domowy” i „Twój Styl””
  • zabawa edukacyjna – „Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II” i „Estetyka współczesnej kultury popularnej”
  • gra biznesowa – „Trwałość obrzędów słowiańskich i kultura współczesności” oraz „Bioklimat Suwałk”
  • zabawa językowa – „Tabu krwi” i „Mit projektu Riese”
  • gra edukacyjna : „Upadek znaczenia rodziny ukazany w szwedzkiej kinematografii” oraz „Wampiry w europejskich tradycjach i kulturze. Mit czy rzeczywistość”