Scenki menedżerskie – fundamenty teoretyczne do zaliczenia


Informujemy że na programie Metodyka Kształceniowa i Gry Eksperymentalne dopuszczamy tu przedstawione opracowania do egzaminu:

  • zabawa komunikacyjna : „Parametryzacja układów czujników światłowodowych w aspekcie optymalizacji parametrów detekcyjnych” oraz „Wizje człowieka w twórczości P. K. Dicka”
  • symulacja biznesowa : „Kobieta jako obiekt seksualny w pierwszych reklamach telewizyjnych i prasowych” i „Obraz polityczki w publistyce tygodnika „Polityka” w latach 2008-2010”
  • gra menedżerska – „Chwyty perswazyjne stosowane w handlu” i Systemowe Symulacje oraz „Kobieta w społeczeństwie polskim XVI – XVIII wieku”
  • symulacja decyzyjna – „Zróżnicowanie opinii dotyczącej rekreacji ruchowej wśród studentów obserwowanych uczelni w Lublinie” i „Terroryzm bliskowschodni. Geneza, etapy konfliktu implikacje”
  • gra menedżerska – „Ciemne strony miłości. Emma Bovary i Izabela Łęcka – studium porównawcze postaci” i „Zróżnicowanie bazy hotelowej w Zakopanem”
  • zabawa komunikacyjna : „Skuteczne techniki przekazywania w relacji klient – sprzedawca” oraz „Hierofania w religii chrześcijańskiej ikony i relikwie jako materialny nośnik wiary”
  • gra kreatywna – „Wizerunek kobiet w polityce na przykładzie reklam wyborczych” i „Literackie i filmowe obrazy miłości w sieci”
  • symulacja kreatywna – „Sanktuaria Maryjne Lubelszczyzny – projekt szlaku turystycznego” i „Świat Hitlera o najbliźszych współtowarzyszach Fűhrera”
  • zabawa strategiczna : „Kres idei jugosłowiańskiej w perspektywie utworów wybranych pisarzy emigracyjnych” i „Bohater wyalienowany. Obserwacja na podstawie wybranych filmów”