Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Opuszczanie pracy przez choroby jest poważnym problemem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak i społecznych instytucji. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, lecz również mu się należy za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do pewnej ilości dni będzie je płacił firma, a później ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom bardzo przydatna jest prewencja, dlatego też w działania tego typu angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały rozpoczęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały specjalistyczne warsztaty i kursy związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy w ramach tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z dostępnych narzędzi, które pozwolą zbadać skalę ryzyka w firmach, które prowadzą. Tym sposobem można będzie zacząć skuteczne działania zapobiegające, a także zacząć wdrażać profilaktycznie środki zapobiegające pojawieniu się zawodowego stresu.

Jak można zobaczyć po statystykach, czynnik ten jest jednym z bardzo często występujących przyczyn pracowniczych chorób. Ocenia się, że blisko sześćdziesiąt procent zwolnień lekarskich jest efektem problemów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na najrówniejszych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Powoduje narastające kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a nie leczony stać się może powodem poważnych dolegliwości. Zbyt długie narażanie na stresowe warunki zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie mają zupełnie świadomości, ile niepożądanych skutków niesie dla nich stresujące życie. Rezultaty tego typu sytuacji będą się także odbijać na codziennym działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.