Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatni okres czasu to poprawiająca się sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najniższy od 1991 roku poziom. W październiku bieżącego roku wyniosło około ośmiu procent, a jakieś spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Taka sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy ze znalezieniem odpowiednich specjalistów.

Z pewnością sytuacja tego typu jest widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to oni stawiają warunki. Jednak bardzo podoba sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowały firmy.

Taka sytuacja jest dość korzystna nie tylko dla pracowników, ale także dla całości gospodarki, jaką pomoże napędzić odpowiedni wzrost pensji. Dodatkowo duże znaczenie zaczynają mieć różne benefity, którymi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi karty sportowe, prywatną opiekę medyczną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co interesujące, trendy w naszym kraju są całkowicie inne, niż w innych krajach, gdzie jest obserwowany systematyczny wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że już w tym roku ogólna liczba osób nie mających zatrudnienia może osiągnąć poziom blisko 200 milionów. Główną przyczyną tego typu problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Pomimo opinii wielu osób, rozwój technologiczny i zwiększająca się automatyzacja nie wpływają zbyt mocno na ilość bezrobotnych. Tego typu hasła słyszy się często od dziewiętnastego wieku, a cały czas mimo stosowania ogromnych ilości najróżniejszych maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne mogą spowodować znikanie pewnych zawodów i tworzenie się innych.

Ich liczba w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z tego też powodu coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc utrzymać się na rynku inwestować powinny w swój rozwój i nie obawiać się zmian.