Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie kilka miesięcy to naprawdę dobra sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najniższy od 1991 roku poziom. W październiku miało wartość około ośmiu procent, a spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z zatrudnieniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością taka sytuacja występuje w technologicznych branżach, tam już od kilku lat pracujący tam ludzie są przyzwyczajeni do tego, że to oni dyktują warunki. Lecz taka sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja będzie korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz również dla gospodarki, jaką pomoże napędzić odpowiedni wzrost wypłat. Dodatkowo coraz większą rolę ogrywają dodatkowe benefity, którymi kusi się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można sportowe karty, prywatną opiekę medyczną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla pracowników i ich rodzin.

Co interesujące, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż w innych krajach, gdzie obserwowany jest systematyczny wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w tym roku ogólna ilość osób nie mających stałego zatrudnienia osiągnąć nawet poziom blisko 200 milionów. Głównym powodem tego typu problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Pomimo opinii wielu osób, technologiczny postęp i zwiększająca się automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na poziom bezrobocia. Tego typu hasła można usłyszeć już od dziewiętnastego wieku, a nadal mimo używania ogromnej ilości najróżniejszych maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne będą powodowały wymieranie niektórych zawodów i powstawanie zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować muszą we własny rozwój i nie bać się zmian.