Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Nieobecność pracowników z powodu chorób jest poważnym problemem zarówno dla samych pracodawców, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taka osoba nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, ale również mu się należy za ten czas odpowiednie wynagrodzenie. Do wyznaczonej ilości dni płaci je pracodawca, a później obowiązek ten powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami bardzo przydatna jest prewencja, dlatego też w takie działania angażuje się także PIP. Jednym z obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane specjalistyczne kursy i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm w zakresie tego projektu będą mogli skorzystać poza tym z szeregu narzędzi, które pozwolą skontrolować skalę ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki takiej analizie można będzie zainicjować należyte działania zapobiegające, a dodatkowo wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem zawodowego stresu.

Jak można zobaczyć po statystykach, czynnik ten to jeden z najczęściej występujących powodów chorób pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa lekarskich zwolnień będzie rezultatem problemów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długi stres może się bardzo negatywnie odbić na różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje zwiększające się kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a w ogóle nie leczony może się stać przyczyną poważnych chorób. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet skończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy niejednokrotnie nie mają nawet świadomości, ile negatywnych skutków będzie dla nich niosło życie w ciągłym stresie. Skutki tego typu sytuacji odbijają się także na działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a rośnie ilość wypadków i zwolnień chorobowych.