Symulacje edukacyjne – problematyka do zaliczenia


Ogłaszamy że na programie Kształcenie Alternatywne i Gry Doświadczalne zalecamy nizej wymienione publikacje do egzaminu:

  • gra strategiczna – „Wizerunek śmierci w literaturze polskiego średniowiecza (na modelu „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” i „Skargi umierającego”)” oraz „”Na ziemi syberyjskiej… ” (Wątek łagrowy w literaturze XX wieku”
  • zabawa lingwistyczna – „Absurd ironia groteska bronią przeciwko czasom terroru na modelu twórczości Michała Zoszczenki i Władimira Wojnowicza” oraz „Walory turystyczne bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego”
  • symulacja decyzyjna – „Obozy koncentracyjne i łagry sowieckie – Obserwacja porównawcza” i Symulacje Menedżerskie oraz „Modele wychowania w Grecji starożytnej”
  • gra edukacyjna : „Perswazyjne role ocenianych stereotypów wizerunkowych w reklamie” i „Rola internetu w komunikacji społecznej”
  • gra decyzyjna : „Fotografie wojenne w kulturze współczesnych mediów” oraz „Idea olimpizmu i środki przekazu nowożytnych letnich Igrzyskach Olimpijskich”
  • symulacja lingwistyczna – „Koncepcja miłości romantycznej na podstawie utworów literackich” i „Obraz bogini w mitologii greckiej”
  • zabawa biznesowa : „Kobieta w Policji przypadek czy wybór?” oraz „Drukarskie wedrówki. Działalność polskich typografów za granicą w XV i Xvi wieku”
  • gra kreatywna – „Instytucje ochrony strony biernej procesu karnego w świetle obowiązującej regulacji prawnej” i „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji”
  • zabawa menedżerska – „Angielsko-bułgarskie paralele w zakresie terminologii komputerowej i internetowej” oraz „Komedia w średniowieczu”