Dofinansowanie na szkolenia zamknięte


Informujemy że w ramach funduszu europejskiego „Lubuski Fundusz Pomocowy” do kolejnego etapu zaakceptowano niżej wymienione wnioski:

 • – szkolenia z delegowania
 • stworzenie nowatorskiej e-usługi polegającej na elektronicznej rezerwacji i sprzedaży biletów – szkolenia biznesowe
 • Biznesowe Szkolenia Dla Firm Handlowych W Tarnowie – szkolenia HR
 • stworzenie platformy B2B dla PUH „skok technologiczny” Sebastian Serek – treningi pracownicze
 • stworzenie portalu umożliwiającego sprzedaż produktów turystycznych na rynku wtórnym oraz oferującego bank wolnych miejsc w środkach transportu, bazie noclegowej itp – warsztaty z przywództwa
 • zbudowanie serwisu eksperckiego z oprogramowaniem analitycznym dla finansistów – warsztaty z asertywności
 • wypracowanie usługi E-Doładowania biletów komunikacji miejskiej na kartach interaktywnych – warsztaty z zarządzania czasem
 • przyrost konkurencyjności marki PGH na rynkach zagranicznych – treningi z konfliktów
 • zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego intensyfikacji mieszkańców miasta Krosna – szkolenia sprzedażowe
 • „nowoczesne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym” – treningi HR
 • standaryzacja procesów biznesowych ELKABEL Spółka jawna oraz partnerów poprzez wdrożenie modelu B2B – szkolenia z przywództwa
 • Bank Domów – inteligentna e-usługa tworzenia systemów koncepcyjnych i kosztorysowania domów pasywnych – treningi z kreatywności
 • Budowa procesu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich – szkolenia z asertywności
 • Centrum Innowacji ATM – treningi miekkie
 • Doposażenie infrastruktury badawczej Małopolskiego Centrum innowacyjnych metodyki i Materiałów – szkolenia interpersonalne
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5,6 osi priorytetowych projektu Operacyjnego zoptymalizowana Gospodarka – szkolenia handlowe
 • Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – narzędzia taniej teranostyki – szkolenia miekkie