Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z realizacją programu nr SNS/87 7 6 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan debata podczas seminarium przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Parki naukowo-technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy
 • Ocena skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Karpaczu
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Ocena beneficjentów ostatecznych działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdrażania działania 8.2 PO KL w województwie opolskim
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w ramach komponentu regionalnego PO KL w kontekście prognozowanej sytuacji na rynku pracy
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja lodów
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Leasing finansowy
 • Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: głogowski oraz elbląski

  Upoważnieni beneficjenci to: Artur Czech HANDEL HURTOWY I OKREZNY ARTYKULAMI SPOZYWCZYMI, Fabryka Maszyn Górniczych „NIWKA” S.A., Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., Bocheńska Spółdzielnia Inwalidów, WEGA S.C. , TV-EURO-SAT Marek Gzowski, 48 Poland Sp. z o.o., FORCA , Interaktywne Platformy Zlecen Sp. z o.o., LUDZIE – INNOWACJE – DESIGN, REKORD Systemy Informatyczne , Zakład Produkcji Wyrobów Papierowych Dolpap , Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WR” , STOLIMEX

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.