Gry szkoleniowe – tezy do pracy zaliczeniowej


Informujemy iż na studiach Trening Interpersonalny i Symulacje Eksperymentalne rekomenduje się prezentowane na niniejszej liście tezy do egzaminu:

  • gra komunikacyjna : „Obraz kobiety w polskiej prozie fantasy ujęcie feminizmu” i „Wirtualny dyskurs polityczny na modelu ocenianych blogów politycznych”
  • gra zespołowa – „Rozumienie podstawowych pojęć religijnych: religia, sekta, Bóg, wiara, kościół/Kościół ” oraz „Obraz bogini w mitologii greckiej”
  • gra decyzyjna – „Studencka etykieta językowa” oraz Symulacje Napisane Dla Pracowników i „Nazwy ulic w Międzychodzie w aspekcie historycznym i kulturowym”
  • zabawa strategiczna : „Rola sloganu w reklamie” i „Szlaki turystyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego”
  • symulacja biznesowa : „Adam Mickiewicz: drogi życia- drogi twórczości (1798-1834)” i „Atrakcyjność turystyczna „Szlaku Rezydencji Magnackich na Lubelszczyźnie””
  • symulacja słownikowa : „Kres idei jugosłowiańskiej w perspektywie utworów pierwszych pisarzy emigracyjnych” oraz „Obraz Ukraińca w polskiej świadomości społecznej (na empirycznym materiale badania ankietowego)”
  • gra kreatywna : „Edukacyjny potencjał Świętokrzyskiego Parku Narodowego” i „Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce”
  • symulacja biznesowa : „Sowieckie deportacje i eksterminacje ludmości polskiej w latach 1940-1941” oraz „Miejsce Polski w procesach globalizacyjnych”
  • zabawa strategiczna : „Igrzyska gladiatorskie” oraz „Propaganda w stosunkach polsko-niemieckich czasów II wojny światowej i początku XXI wieku”