Dotacje na treningi zamknięte


Potwierdzamy że w ramach funduszu unijnego „Zachodniopomorski Program Społeczny” do drugiego etapu dostały się niżej wymienione aplikacje:

 • – warsztaty z przywództwa
 • – szkolenia z przywództwa
 • Zamknięte Szkolenia Z Wywierania Wpływu w Katowicach – warsztaty HR
 • zbudowanie platformy umożliwiającej automatyczną publikację reklam zdalnych – treningi z zarządzania czasem
 • zbudowanie Portalu informacyjnego Uzdrowiska Świętokrzyskie – szkolenia menedżerskie
 • zbudowanie serwisu społeczności elektronicznej zawierającego gry umożliwiające ocenę kompetencji i planowanie dynamizacji dziecka – szkolenia pracownicze
 • stworzenie usługi e-dietetyk – systemowego serwisu doboru indywidualnej diety żywieniowej – szkolenia firmowe
 • PKWiU 316211 – szkolenia z komunikacji
 • wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego firmy Tymbark-GMW poprzez rozbudowę laboratorium – warsztaty z asertywności
 • „Koncepcja projektowo – przestrzenna dla terenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą” – szkolenia z przywództwa
 • kontrola procesów biznesowych na linii dostawcy – POLMAN – odbiorcy – szkolenia pracownicze
 • Bio-Centrum – Zwierzę, żywność i człowiek – treningi HR
 • Budowa i promocja nowoczesnego portalu multimedialnego z pełnym zarządzaniem przez użytkowników – szkolenia z obslugi klienta
 • Centrum Badań i intensyfikacji Produktów Bankowych w ramach struktury BHW – szkolenia firmowe
 • Dofinansowanie procesu wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć przez ARP SA w latach 2010 – 2015 – treningi z delegowania
 • e-Backup – stworzenie modernizacyjnej platformy zdalnych kopii bezpieczeństwa zasobów – warsztaty z zarządzania projektem
 • Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – narzędzia taniej teranostyki – szkolenia z przywództwa